Huurgitaar (klassiek) inclusief draagtas en gitaartuner

Huurgitaar (klassiek) inclusief draagtas en gitaartuner

Beschrijving

 

Gitaar spelen is leuk! Maar is het wel iets voor mij?

Probeer het eerst uit via ons zorgeloze huursysteem!

 

Voordelen van huren:

 • Geen grote investering.
 • Per maand opzegbaar.
 • Niet duurder uit dan bij direct kopen.
 • In 3 stappen gemakkelijk en snel online te regelen.

 

De algemene huurvoorwaarden vindt u onderaan deze pagina.

Specificaties

Beschikbaarheid: Op voorraad

€ 7,50

Details

Algemene huurvoorwaarden:

Het volgende instrument wordt te huur aangeboden:

Instrument: Klassieke gitaar van het merk Salvador Cortez

Type: CC-22

Toebehoren: draagtas en electronisch stemapparaat (cliptuner).

Verkoopprijs: € 244,90  (gitaar + draagtas + cliptuner)

Verhuurder: Van Luttervelt Muziek, Karveelstraat 2, 1335 SN Almere, 036-8414232, KvK nr.: 60150285, BTW nr.: NL174517373B02

 1. De huur bedraagt € 7,50 per maand.
 2. De borgsom bedraagt € 60,00.
 3. De duur van de huurovereenkomst is 1 maand.
 4. De overeenkomst gaat in op het moment dat zowel de bovengenoemde borgsom als huursom voor de eerste periode is bijgeschreven op bankrekeningnummer NL35INGB0005953250.
 5. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een maand.
 6. De huurder verleent toestemming aan de verhuurder om bij verlenging van de overeenkomst de huursom per automatisch incasso te incasseren.
 7. Bij stornering van de incasso dient de huurder zelf binnen 8 dagen na stornering de verschuldigde huur aan de verhuurder te voldoen.
 8. Het instrument inclusief toebehoren blijft eigendom van de verhuurder.
 9. De overeenkomst is maandelijks opzegbaar door de wens de overeenkomst te willen beëindigen schriftelijk (per e-mail of brief) kenbaar te maken aan de verhuurder.
 10. Het instrument inclusief toebehoren dient voor de vervaldatum van de overeenkomst te worden ingeleverd. Bij niet tijdige inlevering is de huurder € 10,00 boete verschuldigd aan de verhuurder. Tevens is de huurder € 0,50 gebruikersvergoeding per dag verschuldigd gerekend vanaf de vervaldatum van de overeenkomst tot en met de dag dat het instrument inclusief toebehoren door de verhuurder retour is ontvangen.
 11. Kosten en risico van het retourneren van het gehuurde zijn voor de huurder.
 12. De huurder heeft het recht het gehuurde instrument te kopen bij beëindiging van de overeenkomst. De reeds betaalde huur geldt als korting op de bovengenoemde verkoopprijs met een maximum van 6 maanden.
 13. Bij verlies, diefstal of onherstelbare schade zal de volledige verkoopprijs in rekening worden gebracht.
 14. Schade, anders ontstaan dan door slijtage bij normaal gebruik, is evenals te vervangen onderdelen voor rekening van de huurder.
 15. De verhuurder heeft het recht om het aangaan van een huurovereenkomst zonder opgaaf van reden te weigeren.